Dėkojame už paramą mūsų lopšeliui – darželio, kurią Jūs, gerbiami Tėveliai, suteikėte pervesdami 2% pajamų mokesčio sumos. Jūsų paramos dėka darželis tampa vis jaukesnis, modernesnis, gerėja vaikučių ugdymosi sąlygos grupėse ir lauke. Šių lėšų dėka jau ne vienoje grupėje kapitališkai pakeitėme grindis, atnaujinome vaikiškus baldus, įsigijome naujų lauko žaidimų aikštelių įrengimų, įsirengėme naujas ugdymosi erdves.

Pageidaujant paremti paramos gavėjus, prašymus (FR0512 formos 3 versija) mokesčių administratoriui pateikti reikia ne vėliau kaip iki gegužės 1 d. Metines pajamas deklaruoti privalantys gyventojai iki šios datos turi pateikti ir 2017 m. mokestinio laikotarpio Metinę pajamų deklaraciją (GPM308 formą). Šios deklaracijos nepateikus iki nustatytos datos, prašymai nenagrinėjami ir parama nepervedama.

Paramą galite pervesti kiekvienais metais iki gegužės 1 d., užpildę Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos prašymo formą – FR0512(3)

1. Internetinės bankininkystės vartotojai, įėję į internetinį banką ir pasirinkę elektroninį deklaravimą, šią formą gali užpildyti ir ją deklaruoti elektroniniu būdu.

2. Elektroninio deklaravimo sistemoje (EDS).

3. Prašymą (FR0512(3)) užpildytą didžiosiomis raidėmis ranka galima įteikti tiesiogiai VMI darbuotojui arba įdėti į voką, užklijuoti, pasirašyti ant voko užklijos linijos taip, kad voko nebūtų įmanoma atplėšti nepažeidus parašo vientisumo ir išsiųsti paštu gyvenamosios vietos apskrities mokesčių inspekcijai, žr. adresus arba adresu: VMI prie FM, Deklaracijų tvarkymo skyriui, Neravų g. 8, 66402 Druskininkai.

Prašymo pildymo ir pateikimo taisykles galite rasti … Peržiūrėti

Duomenys, reikalingi pildant prašymo formą:

1 laukelyje – asmens kodas;
2 laukelyje – telefono numeris;
3V laukelyje – vardas;
3P laukelyje – pavardė;
4 laukelyje – adresas;
5 laukelyje – 201_;
6S laukelyje – žymėti varnele;
E1 laukelyje – 2;
E2 laukelyje – 191633486 ;
E4 laukelyje – 2,00 arba kitas nedidesnis skaičius, atitinkantis Jūsų skiriamą mokesčių dalį darželiui;
E5 laukelyje – mokestinį laikotarpį, iki kurio skiriate paramą: jei norite skirti tik už 201_ metus, rašykite 201_, jei norite ilgesniam laikotarpiui, įrašykite metus, iki kurių skiriate paramą.