2017 m. III ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita Peržiūrėti dokumentą
2017 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą 

2017 m. II ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. II ketv. Veiklos rezultatų ataskaita Peržiūrėti dokumentą

2017 m. I ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita Peržiūrėti dokumentą
2017 m. I ketv.Veiklos rezultatų ataskaita Peržiūrėti dokumentą


2016 m. metinė finansinė atskaitomybė   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. IV ketv. Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. III ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. II ketv.Veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2016 m. I ketv.Veiklos rezultatų ataskaita   Peržiūrėti dokumentą

 


2015 metiniu ataskaitų komplektas  Peržiūrėti dokumentą
Pinigų srautų ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis Peržiūrėti dokumentą
Grynojo turto pokyčio ataskaita pagal 2015 m. gruodžio 31 d. duomenis Peržiūrėti dokumentą
2015 m. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. III ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas   Peržiūrėti dokumentą
2015 m. III ketv. Finansinės būklės ataskaita   Peržiūrėti dokumentą
2015 m. III ketv. Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. II ketv. Finansinės atskaitomybės aiškinamasis raštas Peržiūrėti dokumentą
2015 m. II ketv. Finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. II ketv.Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. I ketv. Finansinės atskaitomybės how does viagra work aiškinamasis raštas  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. I ketv. Finansinės būklės ataskaita  Peržiūrėti dokumentą
2015 m. I ketv.Veiklos rezultatų ataskaita  Peržiūrėti dokumentą