Lopšelis – darželis „Vaikystė“ (buvęs 4 – asis lopšelis – darželis) pradėjo veikti 1969 metais. Sovietmečiu niekuo neišsiskyręs iš kitų darželių, savo „atgimimo“ laikotarpį išgyveno Lietuvai atgavus nepriklausomybę. 

1992 metais konkurso būdu tapome Atviros Lietuvos ir Danijos Egmonto Peterseno fondų projekto „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“ (sutrumpintai vadinamu Egmonto projektu) nariais. Šio tarptautinio projekto tikslas buvo globalus – padėti vykdyti ir plėtoti ikimokyklinio ugdymo sistemos reformą Lietuvoje.
Egmonto projektas buvo vykdomas nuo 1993 iki 2005 metų. Projekto metu sistemingai diegta nauja vaiko ir vaikystės samprata, kuri tiesiogiai siejosi su pedagogų nuostatų kaita. Visoje lopšelio – darželio veikloje įvyko dideli pokyčiai: pasikeitė pedagogų ir vaikų santykiai, pats požiūris į vaiką, ugdymo metodai, grupių aplinka, ugdymo turinys.
1997 metais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos sprendimu mūsų lopšeliui – darželiui suteiktas Vaikystės pedagogikos centro statusas, kurio paskirtis – skleisti ir plėtoti demokratines Egmonto projekto idėjas kitų įstaigų pedagogams.