Pedagogų etikos kodeksas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 11 d. įsakymu Nr. V-561 Peržiūrėti dokumentą

Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ pedagogų etikos kodeksas Peržiūrėti dokumentą