Regina Beinorienė

Direktorė

Telefonas: 8 37 311 014, +370 616 35405
El. paštas: direktore@vaikystes.lt

 • 1987 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (ikimokyklinė pedagogika ir psichologija)
 • 1995 m. baigė Kauno technologijos universitetą (edukologijos magistras)
 • Nuo 1996 m. – Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė
 • 2007 m. suteikta I-oji vadybos kvalifikacinė kategorija
 • Vadybos ekspertė – švietimo konsultantė
 • Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė.
 

Renata Čikonienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Telefonas: 8 37 313 086;
El. paštas: pavaduotoja@vaikystes.lt

 • 2012 m. baigė Kauno kolegiją (edukologijos profesinio bakalauro laipsnis, auklėtojo kvalifikacija)
 • 2016 m. baigė Aleksandro Stulginskio universitetą (edukologijos magistras)
 • Nuo 2016 m. Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktorės pavaduotoja ugdymui
 

Daiva Čalkūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Telefonas: 8 37 313 086, +370 604 88918
El. paštas: info@vaikystes.lt

 • 1981 m. baigė Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklą
 • Nuo 1991 m. – Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui