Regina Beinorienė

Direktorė

Telefonas: 8 37 311 014, +370 616 35405
El. paštas: direktore@vaikystes.lt

  • 1987 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą (ikimokyklinė pedagogika ir psichologija)
  • 1995 m. baigė Kauno technologijos universitetą (edukologijos magistras)
  • Nuo 1996 m. – Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktorė
  • 2007 m. suteikta I-oji vadybos kvalifikacinė kategorija
  • Vadybos ekspertė – švietimo konsultantė
  • Kauno miesto ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojų metodinio būrelio narė.
 

Virginija Augustaitienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Telefonas: +370 673 31763
El. paštas: pavaduotoja@vaikystes.lt, a.virginija@gmail.com

• 2002 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą (ikimokyklinis ugdymas)
• 2004 m. baigė Kauno technologijos universitetą (švietimo vadybos magistras)
• 2014 m. baigė švietimo lyderystės konsultantų programą „Lyderių laikas-2”
• Švietimo konsultantė
• Nuo 2016 m. – Kauno lopšelio-darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 

Daiva Čalkūnienė

Direktoriaus pavaduotoja ūkiui

Telefonas: 8 37 313 086, +370 604 88918
El. paštas: info@vaikystes.lt

  • 1981 m. baigė Kauno P. Mažylio Medicinos mokyklą
  • Nuo 1991 m. – Kauno lopšelio – darželio „Vaikystė“ direktoriaus pavaduotoja ūkiui