NAUDINGOS NUORODOS:

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija – http://www.smm.lt/
Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – http://www.socmin.lt/
Kauno miesto savivaldybė – http://www.kaunas.lt/
Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – http://www.sppc.lt/
Portalas ugdantiems ikimokyklinio amžiaus vaikus – http://www.ikimokyklinis.lt/
Ugdymo plėtotės centras – http://www.upc.smm.lt/
Lietuvos švietimo pagalbos specialistų asociacija – http://www.socped.lt/
Švietimo informacinių technologijų centras – http://www.ipc.lt/
Vaiko raidos centras – http://www.raida.lt
Paramos vaikams centras – http://lt.pvc.lt
VŠĮ Vaikų linija – http://www.vaikulinija.lt

Portalas – https://www.ikimokyklinis.lt/