Vaikystės pedagogikos centro statusas suteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 1997-09-25 sprendimu, siekiant, kad tarptautiniame projekte „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“ (1992-2005) įgyta patirtis ir ugdymo samprata būtų skleidžiama ir plėtojama kitų ikimokyklinių įstaigų praktikoje.

 

Pedagogų stažuotės ir mokymasis

2016 m.
Regina Beinorienė – edukacinė išvyka „Airijos švietimo įstaigų bendruomenių narių tarpusavio santykiai – kokybiško ugdymo pagrindas“ AIRIJA, 2016 m. spalis.
2015 m.
Regina Beinorienė – edukacinė išvyka „Ugdymo turinio individualizavimas, pažangos ir pasiekimų vertinimas: Suomijos patirtis“ SUOMIJA, 2015 m. rugsėjis.
Edita Martinkėnienė, Renata Grigelionytė – stažuotės pagal „Erasmus +“ programos projektą „EXPEDUCOM – patirtinio ugdymo kompetencijos“ OLANDIJOJE, PORTUGALIJOJE.
Virginija Augustaitienė – tarptautinės eTwinning programos kvalifikacijos kėlimo kursai „Be creative with multimedia in the classroom“ BELGIJA, Briuselis 2015 m. balandis.
2014 m.
Regina Beinorienė – edukacinė išvyka „Priešmokyklinio ugdymo turinio diegimo Čekijos Respublikoje praktinė patirtis“ ČEKIJA, 2014 m. gegužės 5-9 d.
2012 m.
Virginija Augustaitienė – kvalifikacijos kėlimo kursai-stažuotė „Seminar on outdoor education, landscape qualities and outdoor education facilities“  ISLANDIJA, Reikjavikas 2012 m. kovas, kuri tapo 2012 m. lapkričio mėn. SMPF kokybės konkurso nominante už puikiai 2011 m. įgyvendintą Comenius kvalifikacijos tobulinimo kursų veiklą (Comenius programa)
Virginija Augustaitienė – kvalifikacijos kėlimo kursai-stažuotė „Lisbon Inspiration – Innovative Educational Approaches“ PORTUGALIJA, Lisabona 2012 m. rugsėjis (Grundtving programa)
2011 m.
Gintara Povilaitienė – tarptautinio projekto „FREPY“ partnerių susitikimas , Slovėnija 2011 m. Lifelong Learning Programme (LLP) Comenius projektas
2009 m.
Edita Martinkėnienė – stažuotė „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“ AUSTRIJA, 2009 m. birželis
Jūratė Lietuvnikienė – tarptautinio projekto „DCT“ partnerių susitikimas, RUMUNIJA, Iasi 2009 m. spalis, (Leonardo Da Vinči Lifelong Learning Programme (LLP)
Jūratė Lietuvnikienė – tarptautinio projekto „DCT“ partnerių susitikimas, ČEKIJA, Praha 2009 m. gruodis, (Leonardo Da Vinči Lifelong Learning Programme (LLP)
2008 m.
Regina Beinorienė, Kristina Rimkevičienė, Laima Darvidienė – stažuotė, ITALIJA, Emilio Reggio, 2008 m. balandis
Jūratė Lietuvnikienė – tarptautinio projekto „DCT“ partnerių susitikimas, SUOMIJA, Turku 2008 m. rugsėjis, (Leonardo Da Vinči Lifelong Learning Programme (LLP)
2007 m.
Virginija Augustaitienė ir Jūratė Lietuvnikienė – tarptautinio projekto „DCT“ partnerių susitikimas, įstaigos pristatymas, ESTIJA, Talinas 207 m. gruodis, (Leonardo Da Vinči Lifelong Learning Programme (LLP)

Projektai

Tarptautinio projekto „EXPEDUCOM – patirtinio ugdymo kompetencijos“ sukurtos priemonės

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. buvome pakviesti ir dalyvavome kaip partneriai Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedros vykdomame „Erasmus +“ programos KA2 veiklos strateginių partnerysčių projekte „EXPEDUCOM – patirtinio ugdymo kompetencijos“. Du metus vyko įvairios veiklos, kurių metu pagilinome teorines ir praktines žinias apie patirtinį vaikų ugdymąsi, išbandėme naujus ugdymo metodus ir sukūrėme naujų priemonių. Projekto dalyviai iš Turkijos, Portugalijos, Latvijos, Rumunijos, Nyderlandų ir Graikijos šalių lankėsi ir mūsų darželyje, šių šalių studentai turėjo galimybę praktiškai pritaikyti sukurtus patirtinio ugdymo pavyzdžius su mūsų darželio vaikais. Susitikimų metu vyko mokymai ikimokyklinio ugdymo pedagogams, intensyvi programa studentams.

Su darželio bendruomene norime pasidalinti projekto metu sukurtomis priemonėmis:

CASES

O4-UPDATED-CURRICULUM

RESEARCH-REPORT

HANDBOOK


Tarpkultūrinės patirties vystymas, užsienio kalbos tobulinimas, profesinių kompetencijų plėtojimas bei institucijos įvaizdžio gerinimas – tai kertiniai projekto akmenys, kuriuos paminėjo J. Vienožinskio menų fakulteto Ikimokyklinio ugdymo katedros dėstytoja, šio projekto koordinatorė Violeta Kamantauskienė. Projekto partneriai iš Ondokuz Mayıs universiteto (Turkija), Bragancos politechnikos instituto, (Portugalija), Rygos pedagogų rengimo ir švietimo vadybos akademijos (Latvija), Kauno Prano Mašioto pradinės mokyklos, Kauno lopšelio darželio „Vaikystė“, Alexandru Ioan Cuza universiteto Iasi (Rumunija), Marnix Akademijos Utrechte (Nyderlandai), Kretos universiteto (Graikija).

Vaikystės pedagogikos centro statusas suteiktas Švietimo ir mokslo ministerijos kolegijos 1997-09-25 sprendimu, siekiant, kad tarptautiniame projekte „Ikimokyklinio ugdymo sistemos demokratizavimas“(1992-2005) įgyta patirtis ir ugdymo samprata būtų skleidžiama ir plėtojama kitų ikimokyklinių įstaigų praktikoje.

Vaikystės pedagogikos centras yra kaip gerosios praktikos pavyzdys, padedantis keisti pedagogų nuostatas ir požiūrį į vaiką, skleidžia inovatyvią vaikų ugdymo patirtį, skatina pedagogus naujų metodų ir ugdymo modelių paieškai, padeda konstruoti ugdymo turinį, grindžiamą šiuolaikine į vaiką orientuoto ugdymo filosofija, stiprina pedagogų komandinio darbo įgūdžius.

Programos eTwinning projektas „Paukščių metai“

2013- 2014 m.m. mūsų įstaigos pedagogai buvo pakviesti dalyvauti tarptautinės programos eTwinning projekte „Paukščių metai“. Projektas buvo skirtas Kristijono Donelaičio 300-ųjų metinių minėjimui. Projekte dalyvavo vaikai ir pedagogai iš Čekijos, Rumunijos, Graikijos, Lenkijos, Estijos. Latvijos, Prancūzijos, Maltos, Ispanijos, Jungtinės Karalystės, Portugalijos, Bulgarijos, Kroatijos ir Lietuvos.

FREPY

Nuo 2009 m. iki 2012 m. dalyvavome tarptautiniame 3 metų projekte „Žaisminga kalbos terapijos priemonė“ Lifelong Learning Programme (LLP) Comenius projekte „Friendly Resources for Playful Speech Therapy „(FREPY“), kuriam atstovavo mūsų įstaigos logopedė Gintara Povilaitienė. Projekto vykdytojas – Vytauto Didžiojo universitetas, partneriai – Lietuva, Estija, Slovėnija, Vokietija. Projekto eigoje parengti 22 kompiuterinių žaidimų komplektai ir 3 stalo žaidimai, kurie padeda ugdyti vaikų kalbos, pažintinius, socialinius gebėjimus bei įgūdžius. Projektas įvertintas Europos fondo sidabro medaliu (Comenius programa). Priemonės publikuotos ir pasiekiamos internete, kad ir mokytojai ir vaikų tėvai turėtų galimybę jomis naudotis.

Išsamesnė informacija apie projektą, jo partnerius, eigą yra tinklalapyje  www.frepy.eu

iTEC

2012- 2013 m.m. priešmokyklinių grupių pedagogės Rasa Dražbienė , Edita Ževžikovienė, Inga Kajokienė, Kristina Rimkevičienė, Vida Mikelkevičienė dalyvavo tarptautiniame iTEC projekte. iTEC – tai Europos Komisijos finansuojamas projektas, kuris tiria, kaip jau pripažintos ir naujai atsirandančios technologijos gali būti efektyviai taikomos ugdymo procese. Projekto tikslas – įvertinti mokymosi veiklą ir naujus metodus, kurie įtraukia pedagogus ir vaikus.

Projekto eigoje pedagogės kartu su vaikais parengė ir gyvendino projektus: „Medis“, „Ženklai supa mus“, „Paukščiai“, kurie publikuoti LeMill tinklapyje. Projekto metu vaikų ugdymui pritaikytos įvairios informacinės technologijos: kompiuteriai, kameros, fotoaparatai, planšetės, mobilieji telefonai.